ANORGANSKA KEMIJA PDF

Promocijski video prikazuje večino dejavnosti programa Anorganska kemija in tehnologija. Na začetku je prikazano delo z nestabilnimi spojinami v visokem. anorganska kemija translation in Croatian-English dictionary. Get this from a library! Splošna in anorganska kemija: zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami. [Boris Čeh].

Author: Tabei Tazshura
Country: Gambia
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 26 October 2017
Pages: 161
PDF File Size: 1.79 Mb
ePub File Size: 18.79 Mb
ISBN: 477-5-36997-969-2
Downloads: 78651
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinobei

Lewis je prav tako leta postavil svojo definicijo kislin in baz.

Izjema so zelo pomembni dvoatomni kompleksi kovina-kovina. Pogled Preberi Uredi Uredi kodo Zgodovina. Prehodne kovine so elementi 4. V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine. Prehodne kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2O 2 in C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen.

Delijo se v dva glavna razreda: Klastri se pojavljajo v popolnoma anorganskih sistemih, organokovinski kemiji, kemiji glavnih skupin elementov in bioanorganski kemiji. Prva umetno proizvedena anorganska spojina je amonijev nitrit NH 4 NO 2ki je pomembno umetno gnojilo.

Koordinirani ligandi se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov. Hirosti izmenjave vode se po periodnem sistemu anorgqnska razlikuje za 20 redov velikosti. Tradicionalna bioanorganska kemija je usmerjena predvsem v prenose elektronov in energije v proteinih, ki so pomembni za dihanje.

  ARNOLD GEHLEN EL HOMBRE PDF

Pomembno povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije.

anoganska Pomembni razredi anorganskih spojin so oksidikarbonatisulfati in halogenidi. Lewisove kisline so zvrsti, ki sprejmejo elektronski par, Lewisove baze pa zvrsti, ki donirajo elektronski par. Razredi anorganskih spojin se pogosto prekrivajo: Concepts and Perspectives, VCH: Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih teorij so izjemno pomembne izjeme.

Kvantitativni pristop k anorganski kemiji je usmerjen predvsem v energije kemijske reakcije. Razlika med zelo velikimi klastri in glavnino trdne snovi je precej zabrisana.

Formats and Editions of Kemija. Anorganska kemija []

V ta razred spojin spadajo spojine elementov iz 1. Velike klastre bi torej lahko opisali kot skupek med seboj povezanih atomov, ki so po lastnostih nekje med molekulo in trdno snovjo.

Podpoglavja anorganske kemije so organokovinska kemija, kemija klastrov in bioanorganska kemija. Nekatere soli so dobro topne v vodi, na primer kuhinjska soldruge, na primer SiO 2 anoranska, pa sploh ne.

Umetno proizvedeni so tudi nekateri katalizatorjina primer vanadijev V oksid V 2 O 5 in titanov III klorid TiCl 3 ter nekateri reagenti v organski kemiji, na primer litijev aluminijev hidrid LiAlH 4 in Grignardovi reagenti.

Za podrobnosti glej Pogoje uporabe.

Anorganska kemija

Drug primer so alkenivezani na kovinske anirganskaki so reaktivni do nukleofilov, medtem ko alkeni kot taki praviloma niso. Chemistry of the Elements 2 izd. Njihova pomembna lastnost je topnostna primer v vodi, in kristalizacija. V drugih projektih Wikimedijina zbirka. Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3.

  BUYING TRANCES JOE VITALE PDF

anorganska kemija

Do izmenjave elektronov pride tudi v reakcijah, ki so dogajajo v baterijah. Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov anorbanska reakcij. Razhajanje med kvalitativno teorijo paramagneten in opazovanjem diamagneten je privedla do modelov za “magnetno pripajanje”.

Pomembno orodje anorganske kemije je teorija molekularne simetrije skupine.

Natrijev in kalijev klorid sta pomembna elektrolitaadenozin-5′-trifosfat ATP je multifunkcionalni nulkeotid in koencim in pomemben posrednik pri medmolekularnem prenosu energije [2]polifosfati pa skupaj s sladkorji tvorijo hrbtenico DNA.

Osnovni principi anorganske kemije so seveda enaki. Imenski prostori Stran Pogovor. Anorganske spojne najdemo v naravi v obliki mineralovpa tudi v biomolekulah. Redoks reakcije aborganska pri prehodnih elementih zelo pogoste. V redoks reakcijah pride do spremembe oksidacijskih stanj. Pomembnost anorganske kemije in anorganskih sintez sta dokazala Carl Bosch in Fritz Haberki sta v zgodnjih Mnoge spojine bi lahko uvrstili tudi v druge razrede: Mill Valley, CA;