DEFINITIVNI VODI KROZ GOVOR TELA PDF

DownloadDefinitivni vodic kroz govor tijela pdf. You will need administrator privileges. Added custom upgrade paths to all land and some air. Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Quote. Postby JustĀ» Tue Aug 28, am. Looking for definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Will be.

Author: Tokasa Meztijin
Country: Iran
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 13 July 2009
Pages: 42
PDF File Size: 3.63 Mb
ePub File Size: 13.95 Mb
ISBN: 625-9-33202-546-1
Downloads: 68721
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztigis

Druga osoba Iskoraite levompokuava nogom napredZatim iskoraite napred desnom nogom, pomerajui se po-preko ispred osobe i zalazei u njen lini prostor. Posledica je da su oni na drugom kraju, naroito ene, skloni da ne veruju u ono to uju.

To moe da doprinese da se prijatnije osea-mo u drustvu drugih ljudi i delujemo im pristupanije, to i jeste jedan od ciljeva ove knjige. To je ujedno i razlog to retko koji mu moe da slae svoju enu i da mu to proe, dok, naprotiv, veina ena moe bez problema da prevede mukarca ednog preko vode.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela – [PDF Document]

Meutim, s aspekta evolu-cije, govor je tek odnedavno postao deo naseg komunikacijskog repertoara i uglavnom se koristi za saoptavanje injenica i poda-taka. Kako osmeh moe da prevari mozakSposobnost deifrovanja osmeha je, ini se, instalirana u mozgu i od pomoi je u preivljavanju.

Pri intenzivnim lanim osmesima, takode mogu da se pojave borice oko oiju i podignuti obrazi, zbog ega izgleda kao da goovr oi kontrahuju i da je osmeh iskren. Na primer, engleska re “dressing” ima najmanje deset znaenja, meu kojima su oblaenje odee, sos kojim se preliva jelo, na-dev za ivinsko peenje, ono ime defnitivni previja rana, ubrivo i ti-marenje konja.

Koliko dobro umete dauoite protivrenosti u govoru tela? Pojaano prekrtene rukeAko osoba dri prekrtene ruke i istovreme-no stiska pesnice, tu imamo skup signala koji pokazuje odbojnost i defanzivnost. To ne znai da ena nc moe da bude isto tako autoritativna kao mukarac; meutim, e-sto osmehivanje moe da uini da deluje manje autoritativno.

Politiari provode mnogo vremena na eskiviranje, izmicanje, izbegavanje, pretvaranje, laganje, prikrivanje emoci-ja, pravljenje dimnih zavesa ili ogledala i mahanje nepostojeim prijateljima u gomili. Slike ena bez osmeha na licu pro-tumaene su kao znak da su nesrene, dok su slike mukaraca bez osmeha na Jicu protumaene kao znak dominacije.

  LIBRO EL MUNDO ES TUYO PERO TIENES QUE GANARTELO PDF

Kako da detektujete otvorenostKad ljudi ele da budu otvoreni ili poteni, esto e pruiti jedan ili oba dlana prema osobi i rei: Predsednik Dimi Karter takoe je bio Junjakkoji se stalno osmehivao. Kao mala deca, krili smo sc iza vrstih predmeta kao sto su stolovi, stolice i majina suknja, svaki put kad bismo se nali u preteoj situaciji.

Kako govor tela otkriva emocije i misliGovor tela je spoljni odraz emocionalnog stanja neke osobe. Neko ko se osea defanzivno, ali u isto vreme potinjeno, sede-e u simetrinom poloaju, to znai da e jedna strana njegovog64Podignuti palci: Da li je ovo uroena enska reakcija ili je ona to nauila da radi nesvesno posmatrajui ostale ene? Takoe, mnogi mukarci se iznerviraju kad je jedan mukarac “glavni” u prianju viceva, pogotovo ako su prisutnei ene i ako se i one smeju.

Iako nije bilo nikakve razlike u sudu ispitanika u pogledu hu-moristinosti skea, oni koji su ga gledali sami smejali su se znat-no manje od onih koji su ga gledali u drutvu druge osobe, bez obzira na to da li je posredi bio neznanac ili prijatelj. Zato je smejanje zarazno? Rezultat toga je da mukarci e-sto gube nit dok ene pokuavaju da komuniciraju s njima.

Prvo, leva ru-ka se koristi da bi saoptila dubinu oseanja koja inicijator eli da prenese, a ona je relativna u odnosu na visinu na koju on polae svoju levu ruku na desnu ruku primaoca. Gestovi dolaze u “reenicama” zvanim skupovi, i neizbeno otkrivaju istinu o oseanjima ili stavovima neke osobe.

Zenska intuicija je naroito oigledna kod ena koje ima-ju decu. Mlak, miran dodir Mr-tve ribe ini ga univerzalno nepopularnim, a veina ljudi pove-zuje ga sa slabou karaktera, uglavnom zbog lakoe s kojom je mogue okrenuti taj dlan. Kad par hoda drei se za ruke, dominantan partner, obino mukarac, malice prednjai, s rukom u gornjem poloaju, dla-na okrenutog unazad, dok je njen dlan okrenut prema napred. Praktikovao je da se prilikom fotografisanja postavi tako da bude na levoj strani iz perspektive posmatraa, a gornja ruka bio je jedan od njegovih omiljenih poteza.

Stoga nije loe da uz sebe uvek imate papirne ili platnene maramice, kako biste osuili ruke u sluaju da morate da se pozdravite s nekim. Odvojite malo vremena i vebajte razne stilove rukovanja s prijateljima i kolegama i brzo ete nauiti kako da va stisak ruke bude svaki put pozitivan. Rezultati jednostavnog eksperimenta koji smo sproveli za jedan televizijski program pokazali su da veina ljudi generalno nije dobra ni u itanju signala koje emituje telo. Ruke prekrtene na grudimaObe ruke prekrtene na grudima predstavljaju pokusaj stavljanja barijere izmeu te osobe i nekog ili neega to joj se ne dopada.

  HENRI ADAMCZEWSKI PDF

Osmesi i smeh nain su za uspostavljanje kontaktaRobert Provajn je ustanovio da postoji 30 puta vea verovatnoa da se smeh pojavi kad je osoba u drutvu nego kad je sama. Zato ljudi porumene kad se smeju.

Glumci iz doba nemog filma, poput Krz Caplina, bili su pio-niri umea govora tela, budui definitiivni je to bio jedini mogui vid ko-munikacije na ekranu. Jedno-stavnije reeno, to njemu vie uspeva da je nasmeje, to e joj pri-vlaniji izgledati. Zene koje u ozbiljnom biznisu emituju enstvene signale gube na verodostojnosti. Gledajui usporeni snimak razgovora na videu, uoili smo da se kod kandidata, kad god bi pomenuo svog bivseg efa, leva stra-na lica na deli sekunde iskezila.

definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer

Mogu da mu se skupe zenice, podigne jedna obrva ili izvije ugao usta, a ti signali protivree otvorenim dlanovima i 22iskrenom osmehu.

Voleo sam da prodajem i bio sam odlian u tome.

Ta osoba pokazuje da su joi miSifi napeti i izgleda kao da oekuje da bude napadnuta, dok e osoba koja se osea defanzivno i dominantno zauzeti asimetrian polo-aj, to jest, onaj pri kojem jedna strana tela nije odraz druge.

Evo malog upozorenja iz prve ruke bez obzira na to da li ste te-ke ili lake ruke, moda ete ponekad morati da pokaete ta imate u rukama ako elite da vam sve ide od ruke. Uradie sve to traim.

Ovde je klju u sposobnosti da se razdvoje stvarni gestovi od onih lanih, kako vvodi mogli da raspoznamo ttela osobu od laova ili varalice. Zato ono to kaemo nije uvek bitnoUprkos onome to bi moda bilo politiki korektno uverenje, kad nekog tek upoznamo skloni smo da na brzinu izvedemo sud o drueljubivosti, moi i potencijalu te osobe kao seksualnog part-nera – a oi te osobe nisu prvo sto gledamo na njoj.

Na ovoj uvenoj fotografiji, obojica mukaraca stoje obema nogama vrsto na zemlji i pokuavaju da odvuku onog drugogs njegove teritorije.